Sevärdheter/besöksmål Osby

Lista Sevärdheter Osby

Källan Besekilla

Källa med avlopp mot norr.Undersökt 1974 av mätningstekniker Nagy,Lund. Inga fynd påträffades.

Brio Lekoseum

Företaget bildades 1884 av Ivar Bengtsson, som tillverkade korgar på gården i Boalt men även köpte upp andra varor tillverkade i trakten till exempel smide från Loshult och köksslöjd från småländska Visselfjärda.

Edvins smedja

1876 drog Mårten Smith igång smedjan i Osby. Han kom från Fågeltofta i Kristianstads län och var utbildad i bland annat Ystad och Alnarp.

Fort Swanson´s

Fort Swanson är Swanson´s huvudkontor beläget i Osby i nordöstra Skåne. Ingen kan ta miste på att Amerika är Swanson´s huvudsakliga resmål.

Fotomuseet

Sveriges ”första rena” kameramuseum, innehåller drygt 1300 kameror ifrån olika tidsperioder och användningsområden.

Göta Bruk

Bruket anlades 1814 under namnet Genastorps pappersbruk av riksdagsmannen Per Nilsson (1769-1844) i Östra Genastorp.

Hönjarums skans

Vägen mellan Kristianstad och Älmhult i Småland var en viktig transportled för svenska trupper under skånska kriget 1676-79.

Kettingfabriken

Produktkatalogen från Killebergs Kettingfabrik erbjöd en kätting för var sak. Fabrikens historia går drygt tvåhundra år tillbaka.

Yngve Nilssons Konstnärsmuseum

Kristusstenen

I byn Simontorp mellan Osby och Visseltofta finns Krisusstenen. Stenen har fått sitt namn efter en händelse som utspelade sig i byn Simontorp för mycket länge sedan vid vikingatiden.

Kälsved Stenarna

Pehr Olofsson i Kälsved var assistent till en stenristare som ristade Marklundastenen åt Lars Dufva till hyllning av Sveriges blivande kronprins och sedermera kung Jean Baptiste Bernadotte.

Lindhults kvarn

Kvarnen finns i det vattendrag som kommer från gylet i Norra Hulta och rinner genom Gungekulla och sedan utgör gräns mellan Marestorp och Lindhult.

Lindås smedja

Mellan Loshult och Hallaryd finns en renoverad och väl omhändertagen smedja som visar hur man försörjde sig och utförde ett hantverk som vi ska vara stolta över.

Losborg

Borgen består av två kullar 8 och 5 meter höga.Runt dem har det funnits en våtgrav med en utanför liggande vall.

Loshultsbranden

Tisdagen den 12 juli 1921 utbröt en brand som kom att bli en av landets värsta skogsbränder.

Loshultskuppen 1676

Loshultskuppen var en kupp som utfördes under början av Skånska kriget, 1676, då göingska bönder tillsammans med några danska ryttare lyckades överfalla och stjäla en stor del av en svensk militär penningtransport, när transporten hade slagit läger i byn Loshult nära söder om den gamla riksgränsen.

Marklundastenen

Minnesstenen restes 1811 av ortens kronolänsman och rusthållaren Lars Larsson  Dufva efter att Sveriges blivande kronprins och sedermera kung Jean Baptiste Bernadotte under Carl den XIII:s regeringstid passerade här på sin väg till Stockholm.

Pestkyrkogård

Pesten tog kål på en tredjedel av Sveriges befolkning på 1350-talet. Mindre känt är att pesten återkom ett 20-tal gånger fram till 1700-talet och spreds genom loppor från smittade råttor.

Råe hall

Råe hall gränsmärke sockengräns och gränsmöte i Kräbbleboda mellan Glimåkra och Osby socken.

Seffre skans

Skansanläggning i närmast rund totalt ca 40 meter i diameter bestående av ett plant område i mitten 12 meter i diameter.Omgivet av en vall ca 14 meter bred och 1,5 m hög. I nordöst finns en vallgrav 27 meter lång 7 meter bred och 0,6 meter djup.

Stafshultsgården

Är en ryggåsstuga från 1600-talet flyttades från Visseltofta socken till Sibbarp i slutet av 1930-talet.

Sibbarp Skans

Skansen i Sibbarp uppfördes under tidigt 1600-talet på den södra sidan av Helge å. Den är en av de försvarsanläggningar som byggdes under danskt styre för att stå emot fientliga angrepp norrifrån.

Skansäng

Skansanläggning ca 90×40 meter och ca 7 meter hög. Skansen har anlagts på så sätt att grusåsen i nordost delen skurits av med en grävd grav ca 20 m lång i botten ca 5 meter bred och vid randen ca 15 meter bred samt 7 meter djup.

Strömsborgs ullspinneri

Entreprenören Olof Olcén anlade år 1837 en klädesfabrik senare Strömsborgs ullspinneri.

Södra Hulta Järngruva

I Södra Hulta, Loshults socken, finns Skånes  enda ”riktiga” järngruva. I Västanå vid Näsum finns ytterligare en järngruva i form av ett dagbrott, medan man i Södra Hulta har gått på djupet.

Tvillingkvarnarna

Invid Lillåns vattenfåra har två kvarnar placerats i vardera bydel av Hanavrå, Södra respektive Norra.Tvillingkvarnarna är väl bevarade från den tiden då de stora gårdarna hade en egen kvarn.

Tjärdal Lilla Svinön

En tjärdal är en trattformig grop utgrävd i en jordsluttning som används för att producera trätjära.

Åbrollagården

Från början av 1700-talet en av våra äldsta bevarade gårdar.

Östra Genastorps

Kvarn byggdes 1874 och var i gång fram till början av 1950-talet.

Motorfabriken Göta

Att Motorfabriken Göta, ”Göta Motorer” hamnade i Osby kan vi tacka järnvägen för.

Loshult hembygdsmuseum

I Loshults hembygdsmuseet finns en mängd sevärdheter med en stor samling av jordbruks och smidesartiklar samt en mängd hantverksredskap.

Translate »