Seffre skans

Ziphre Schantz

Skansanläggning i närmast rund totalt ca 40 meter i diameter bestående av ett plant område i mitten 12 meter i diameter.Omgivet av en vall ca 14 meter bred och 1,5 m hög. I nordöst finns en vallgrav 27 meter lång 7 meter bred och 0,6 meter djup. I mitten av anläggningen står en rest sten, 1,1 meter hög 0,4-0,7 meter bred och som enligt grävningsrapport står gjuten i betong.Fynd vid grävningen år 1987: 2 slaggbitar, 2 flintbitar och 1 hästsko. Anläggningen kallas felaktigt ”Skomakarehällen” på ek. kartan. Det rätta namnet torde vara ”Seffre skans” (”Ziphre Schantz” (LMV, Krst), ”Sigfreds Skants” (LMV, Gävle) som är markerat på karta från år 1748.Källa:Riksantikvarieämbetet.

Translate »