Sibbarp Skans

Slaget i Sibbarp

Skansen i Sibbarp uppfördes under tidigt 1600-talet på den södra sidan av Helge å. Den är en av de försvarsanläggningar som byggdes under danskt styre för att stå emot fientliga angrepp norrifrån. Vid uppfarten till Skansenområdet står en minnesten från 1911.Den vill minna om ett slag mellan svenskar och danskar 1657. Danska dragoner och göingebönder försvarade skansen under ledning av sin befälhavare Knud Ulfeldt när en grupp svenska ryttare kom söderifrån under ledning av Sven Ranck. Striden blev häftig och många stupade Svenskarna fick ge sig och sökte sig söderut. En bonde i Malshult anvisade ett vadställe över Helge å. Därifrån kunde trupperna ta sig hem till Sverige. Det blev en dyrköpt seger för danskarna Knud Ulfeldt stupade kanske i en tvekamp med Sven Ranck men det sägs också att han blev skjuten av en svensk soldat som låtsades vara död. Krigsförklaringen 1657 slutade med att Sveriges kung Karl X Gustav gick över isen på Stora Bält och tvingade Danmark till en fred som var fördelaktig för Sverige. Fredsavtalet som tecknades vid Roskilde 1658 innebar bland annat att Skåne, Blekinge och Halland överlämnades till Sverige. Därmed startade utskrivningen av unga män i svensk soldattjänst och inkvartering av ryttare på gårdar framförallt i norra Skåne. Tillsammans med nya skatter blev detta grogrunden för det missnöje som ledde till uppror och krig i Skåne 1676.Under detta Skånska krig brände Hans Severin kapten för eget friskyttekompani bron över Helge å söder om Osby 1678.Severin blev senare spetsad levande vid Åhus ett av de många grymma straff som kunde vänta de friskyttar som togs tillfånga av svenskarna.

Överste Ulfeldt blev här skjuten den 28 september 1657 av en illa blesserad svensk som låg bakom dessa stenar och som danskarna trodde var död.

Foto Rosandra Nilsson
Pos: 56.353556, 13.970972
Badplatser i Osby
Företag i Osby
Matställen i Osby
Sevärt i Osby

Translate »