Tvillingkvarnarna

Invid Lillåns vattenfåra har två kvarnar placerats i vardera bydel av Hanavrå, Södra respektive Norra.Tvillingkvarnarna är väl bevarade från den tiden då de stora gårdarna hade en egen kvarn. Tvillingkvarnarna byggdes i mitten av 1800-talet och var i bruk så sent som efter första världskriget. Kvarnarna ägs och förvaltas idag av Visseltofta Hembygdsförening efter att ha skänkts av markägarna på 1900-talets mitt. Båda kvarnarna är av typen underfallskvarn varvid vattnet underifrån pressar hjulet att snurra baklänges.

Foto Rosandra Nilsson
Pos: 56.424444, 13.832778
Badplatser i Osby
Företag i Osby
Matställen i Osby
Sevärt i Osby

Translate »