Kälsvedstenarna

Stenarna i Kälsved

Pehr Olofsson i Kälsved var assistent till en stenristare som ristade Marklundastenen åt Lars Dufva till hyllning av Sveriges blivande kronprins och sedermera kung Jean Baptiste Bernadotte. Arbetet var inspirerande så Pehr Olsson överlät gården till sin äldsta son 1812. Pehr ägnade de sista åren av sitt liv till att göra stentexter. På ett stort jordfast block antecknade Pehr kulturhistoriska nyheter om bland annat potatisen först kom till Kälsved år 1771.Att man började bära hattar år 1800 och långbyxor år 1807.Sex ristade stenar och stenblock finns i eller invid stengärdesgården längs byvägen. På en omtalas att stenmuren restes år 1827 av fyra bönder i Kälsved. Vidare uppges årtalen för olika brobyggen. Ytterligare ett ristat stenblock finns söderut nära den stora vägen. Där omnämns två brobyggen. Inskrifterna är skrivna med både vanliga bokstäver och runtecken. Pehr var läs och skrivkunnig vilket inte gällde alla vid den tiden. Även om Pehrs ristningar är i blygsam skala kan de kopplas samman med det stora intresse för historia och hembygd som fanns på den tiden och som resulterade i skildringar och avhandlingar om skånskt allmogeliv och folktro från 1700-talet och framåt. Den ålderdomligt brukade gården i Kälsved testamenterades på 1950-talet till Örkeneds församling och har sedan dess betats i sin helhet. Detta innebär att vi här kan studera ett landskap som frusits i tiden. Vi ser de sista plogfårorna från hästdragna plogar för 70 år sedan. Åkrar ängar och utägor ligger väl vårdade och det går ovanligt lätt att visa hur en gård i Göinge fungerade förr i tiden. Vi kan till och med se spåren efter de allra första brukarna på gården i form av forntida gravar och hällristningar.

Linbastu Kälsved

Drängasten Kälsved

Foto Rosandra Nilsson
Pos: 56.405583, 14.032889
Badplatser i Osby
Företag i Osby
Matställen i Osby
Sevärt i Osby

Translate »