Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Strömsborgs ullspinneri

Entreprenören Olof Olcén anlade år 1837 en klädesfabrik senare Strömsborgs ullspinneri. Byggnaden brann ner 1940 men återuppfördes och fick då sitt nuvarande utseende. Maskinerna drevs ursprungligen enbart med hjälp av vattenkraften elmotor installerades dock efter branden 1940 och en andra 1961 samtidigt som vattenhjulet helt togs ur drift. Rörelsen lades ned 1967.

 Hönjabron över Helge å har mycket gamla anor.1823 byggdes den nuvarande stenvalvsbron.

Translate »