Lindås smedja

Tages Smedja

Mellan Loshult och Hallaryd finns en renoverad och väl omhändertagen smedja som visar hur man försörjde sig och utförde ett hantverk som vi ska vara stolta över.Den del som är närmast vägen byggdes av en smed som lär hetat Sven Wern på 1800-talet.Olof Rundqvist som är av vallonsläkte byggde till smedjan 1916. Han är också den som arbetat där mest och han var enligt ryktet en skicklig smed. Han tog hjälp av sina söner efterhand som de växte upp. Det sägs att de ibland var 6 personer som arbetade där samtidigt, vilket kan vara svårt att förstå även om inte alla var vuxna.Man tillverkade seldon, detaljer till jordbruksredskap, klenkätting, sockertänger, knivar, grova saxar för olika ändamål och även lite ovanligare och fina kaffekvarnar. Olof skodde också hästar med hästskor som också tillverkades i smedjan.När Olof dog 1945 tog sonen Tage över smedjan men på grund av sjukdom arbetade han mera sporadiskt här tillsammans med sin bror Wille och Tages Smedja är nog det namn som används mest av folk i trakten.Nästan alla smedjor som tillhörde torpen här och i Loshults Socken var egentligen inte vanliga byasmedjor utan mer som små mekaniska verkstäder, med efter tidens mått ganska stora serier av tillverkning.Barnen fick tidigt hjälpa till och kunde på sin lott, till exempel ha att trä ett gross söljor för läderremmar på en tråd, för att med dessa över axeln vandra till grossisten.Här var det oftast Edvard Lundbäck i Sjuhult och Valfrid Johnsson i Hallaryd som var köparen och det var långt att gå och det måste göras även om det var vinter och kallt. Barnarbete var kanske inte som ord lika negativt på den tiden och det hörde till vardagen att alla hjälpte till och dessutom så ska Olof Rundqvist ha varit snäll mot sina barn.

Translate »