Hönjarums skans

Vägen mellan Kristianstad och Älmhult i Småland var en viktig transportled för svenska trupper under skånska kriget 1676-79. Att färdas här innebar en stor risk för bakhåll av friskyttar och snapphanar. Danskarna hade inte gett upp planerna på att återta de områden som de förlorat vid freden 1658. Skånska kriget utkämpades och till en början lyckades danskarna återerövra större delen av Skåne. Under denna tid uppförde svenskarna Hönjarums skans (befästning) på en höjd intill Osbysjön. Den närmaste kvadratiska 25×35 meter stora skansen bestod av en vall och en vallgrav. Platsen var väl vald här kunde man övervaka bron över Helge å och vägen från Småland. Under kriget stod här flera slag mellan svenskar och snapphanar. Sommaren 1678 försökte danska friskyttar förstöra Hönjarums bro men misslyckades, den svenska skansen låg för nära. Svenskarna höll skansen med en styrka på 30 man under ledning av fänrik Erick Springare. Från den 10:e juli belägrades de av 150 snapphanar ur hönjarums skans Västra och Östra Göinge häraders friskyttar. ”Vi kunde intet bare os der Kugler” rapporterade kaptenen Carl von  Arensdorf och undrade om kompaniet kunde få ett par falkonetter (typ av kanoner) så att ”vi kunde schude paa Vollene”(vallarna. Den 2 augusti samma år kapitulerade svenskarna inför hotet om stormning av skansen. Två dagar senare intogs fästningsstaden Kristianstad av svenskarna. Därmed förlorade friskyttarna sin viktigaste stödpunkt i nordöstra Skåne. Segern anses som en av friskyttarnas största bedrift under kriget.

Foto Rosandra Nilsson
Pos: 56.350472, 14.014417
Badplatser i Osby
Företag i Osby
Matställen i Osby
Sevärt i Osby

Translate »