Kungskällan

Kungskällan i Visseltofta

Källan har fått namnet efter det att en småkonung Kull Björn Kattarygh här släckte sin törst där efter en strid med Giörmund Laxe. Källa:Riksantikvarieämbetet

Translate »