Södra Hulta Järngruva

Skånes äldsta järngruva

I Södra Hulta, Loshults socken, finns Skånes  enda ”riktiga” järngruva. I Västanå vid Näsum finns ytterligare en järngruva i form av ett dagbrott, medan man i Södra Hulta har gått på djupet. Öppningen i markplanet är ca: 5 m. i fyrkant och 6-7 m. djup rakt ner, sedan en gång i 45 graders lutning åt sydost. Gruvan sägs i botten vara 18 alnar lång och 12 bred (ca: 11 x 7 meter). Ägaren av Ry Bruk i Delary, Frans Suell, fick i oktober 1800 mutsedel utfärdad, och brytningen kunde påbörjas. Suell gjorde även inmutningar vid Almås utanför Älmhult och i Slagersköp i Hallaryds socken, men största brytningen gjordes i Södra Hulta.I gamla handlingar kan man läsa, att 1803 hade gruvan blivit arbetad till 13 famnars djup (23 m.), 1809 skriver bergmästaren att gruvan blivit ” fortsatt till 20 famnars djup ( 36 m. )”. Hur länge brytningen pågick finns det olika uppgifter om, men en uppgift säger att 1813 var gruvan i fullt bruk, troligtvis ännu längre.Våren 2010 undersöktes gruvan med hjälp av dykare under ledning av arkeolog Anders Ödman i samarbete med Lunds Universitet och Malmö museer.Källa:Loshults Hembygdsförening.

Translate »