Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Enebacken

Ester och Emil Arfwedsson

Ester Arfwedsson föddes 9 sept. 1893. Utbildade sig till lanthushållslärarinna i Uppsala. Hon kom 1919 till Osby och hon blev 1941 utnämnd till rektor för Osby Lanthushållsskola. Både Ester och Emil avgick med pension 1957. Ester avled 30 juni 1980.Emil föddes den 21 sept. 1891 i Huaröd på Linderödsåsen. Han avlade agronomexamen vid Alnarps Lantbruksinstitut 1916. Han kom samma år till Osby. 1941 blev han utnämnd till rektor för Osby lantmannaskola. Denna tjänst hade han fram tills han gick i pension 1957. Emil avled den 11 juli 1978.Hembygdsföreningens styrelse känner sig mycket hedrad av och tacksam mot makarna Arfwedsson, som givit föreningen förtroendet att jämte släktingarna förvalta makarnas värdefulla hem Enebacken samt övriga egendomar. Makarna Arfwedssons önskan var att Enebacken skall bevaras som en kulturminnesgård.Källa:Osby Hembygdsförening

Foto Rosandra Nilsson
Pos: 56.383821, 14.003132
      Vid visning ring
Erik Ralsgård 0479-13532
Lars-Åke Ljungddahl 0479-143 94
Badplatser i Osby
Företag i Osby
Matställen i Osby
Sevärt i Osby

Translate »