Besekilla

Källan Besekilla

Källa med avlopp mot norr.Undersökt 1974 av mätningstekniker Nagy,Lund. Inga fynd påträffades. Källan är idag rekonstruerad. Sven-Erik Nilsson från Verum, har följande att berätta: Hans morbror född ca 1880 har funnit redskap av flinta i området. nordväst om källan hade samme man funnit en stenring av lika stora stenar liggandes i åkern. Väster om källan hade han vidare stött på ett hålrum i marken. Han gjorde inga ytterligare undersökningar av dessa fyndigheter. Själva källan finns inlagd på karta från 1780-81. På platsen har en rad olika aktiviteter ägt rum. På 1870-talet fanns här en seltzer vattenfabrik, på 1880-talet startades en badanstalt, på 1890- talet fanns här en mineralvattenfabrik och vid början av 1900-talet fanns en läskedrycksfabrik. Namnet Besekilla skall enligt Sven-Erik Nilsson komma av att ordet”besa” betyder springa livligt. Källan skall alltså ha varit en springkälla (”Bese Kjila” år 1780-81).Uppgifter finns också om en runsten(?) med figurer och som förstördes omkring 1870. Delarna skall ha lagts i en husgrund. Källa: Riksantikvarieämbetet

Foto Rosandra Nilsson
Pos: 56.385861, 13.994583
Badplatser i Osby
Företag i Osby
Matställen i Osby
Sevärt i Osby

Translate »