Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Brio Lekoseum

Ivar Bengtssons Korgfabrik Boalt

Företaget bildades 1884 av Ivar Bengtsson, som tillverkade korgar på gården i Boalt men även köpte upp andra varor tillverkade i trakten till exempel smide från Loshult och köksslöjd från småländska Visselfjärda. Viktigast var dock den egna spånkorgen. Sex år senare gavs den första varukatalogen ut samtidigt som försäljningen i större utsträckning inriktades mot områden norr om Skåne än som tidigare Danmark. Familjens medlemmar var verksamma i företaget bland annat med att förstärka inköpta korgar och satsade på kvalitetsprodukter. På initiativ av hustrun Sissa flyttade företaget till Osby 1902. På så vis skulle firman komma närmare kunderna genom järnvägen i Osby stationssamhälle. Motståndet från skogspatronerna och konkurrensen om de centrala tomterna gjorde att företaget först etablerades i utkanten av samhället. Senare inköptes den centrala tomt som utgör BRIO:s huvudkontor än idag. Företaget fick nu möjlighet att expandera och det växande sortimentet uppgick år 1907 till hela 170 produkter. Vid denna tid inleddes försäljningen av leksaker, främst den så kallade Göingehästen. År 1908 skrevs företaget över på sönerna Viktor, Anton och Emil Ivarsson och året därpå registrerades Bröderna Ivarsson Osby. Företaget stod inför en stor förändring. Genom lån och inköp från Tyskland expanderade företaget och sortimentet ökade snabbt till cirka 1 000 produkter året därpå. Ytterligare tre år senare innehöll sortimentet 2 700 artiklar som glas, keramik, textil, barnvagnar och givetvis leksaker. År 1937 ombildades företaget till aktiebolag men drevs vidare av bröderna. Antons son Lennart och dennes hustrun Inger utvecklade BRIO till internationell koncern som främst satsade på leksaksmarknaden.  Sönerna  till Lennart och Inger Ivarsson, Dag och Bengt Ivarsson, var huvudägare i BRIO fram till 2004. Idag är Proventus AB företaget BRIOs störste aktieägare.Sommaren 2014 blev Lekoseum en fristående stiftelse.Källa Länsstyrelsen Skåne

Translate »