Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Kettingfabriken

Killebergs Kettingfabrik

Produktkatalogen från Killebergs Kettingfabrik erbjöd en kätting för var sak. Fabrikens historia går drygt tvåhundra år tillbaka. Sammanlagt arbetade sex generationer med kättingtillverkning. Nuvarande byggnad ersatte en tidigare verkstad som brann ner 1937. Delar av maskinparken räddades ur lågorna och kan fortfarande användas för kättingproduktion, vilket görs i samband med visningar.Smeden Bengt Jönsson-Loberg från Släthult startade i slutet av 1700-talet en verksamhet specialiserad på kättingar. Bland de kringliggande lantbruken fanns goda kunder. Bengt gjorde grimmor, draglinor och timmerkätting.Han lärde snart upp sonen Pehr Bengtsson. Pehr i sin tur utökade till tre smedjor. Med barnbarnen Otto, August, Albert och Leonard Jönsson hamnade företaget i Killeberg.År 1905 uppförde Otto en verkstad i Killeberg och startade kättingtillverkning i mindre skala. 1915 grundade han och brodern August även Killebergs Spikfabrik och Tråddrageri. Företaget lades ner efter bara några år, men maskiner och gjutmodeller lämnades kvar.I Slähult fortsatte Albert och Leonard driva kättingfabriken fram till 1923, när anläggningen brann.  Produktionen flyttades då i sin helhet till Killeberg. Omkring 15-20 personer arbetade i företaget och den före detta spik- och tråddragerifabriken fick byggas till.Remdrivna hel – och halvautomatiska maskiner införskaffas. Förutom lantbruken förser företaget industrin och järnhandlarna med kättingar i olika storlekar och på metervara. Nya produkter utvecklas, däribland ”Killebergskättingen” där varje länk är vriden 45 grader och därför skonar djurens halsar. Vissa order måste specialbeställas, exempelvis den gigantiska handsmidda ankarkättingen.Produktionen effektiviserades och antalet anställda sjönk. När Alberts son Thorsten blev ensam ägare 1966 arbetade åtta personer i företaget. Konkurrens av nya produkter, såsom nylonlinan, ledde till minskad efterfrågan. Kring 1990 påbörjades avvecklingen. Sist kvar var Tryggve Hillerström, som drev företaget fram till 2002.År 2003 blev Loshults hembygdsförening ägare till fabriken. Tack vare deras energiska arbete med att renovera maskinerna, kan besökare idag uppleva en levande industrimiljö.Källa: Kättingfabrik Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne.

Translate »