Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Losborg

Ziphre Kull

Borgen består av två kullar 8 och 5 meter höga.Runt dem har det funnits en våtgrav med en utanför liggande vall.Öster om borgen flyter Drivån genom en sankmark om vilken bygden sägner berättar den på medeltiden var en sjö som sträckte sig ända upp till Loshult kyrka.Borgen ska enligt sägnerna ha förstörts genom ett häftigt vattenflöde.Nerströms ån fanns en damm som kallades Kungsdammen.Det var vanligt att man skapade våtmarker runt borgarna med hjälp av uppdämda vattenflöden.Denna imponerande dammvall var en av de första anhalter på Linnés skånska resa.Han såg borgen ”Sigfrids Kulle”(Losborg)vilken han lämnade åt ”antilquars”och senare stannade han sin vagn på dammen,gick av och betraktade en urmodig gammal kvarnsten,”saxo micaceo cum granitis”,det vill säga kvarnsten med granater,ett inte ovanligt kvarnstensmaterial under medeltiden.Dammen har idag helt försvunnit genom bygget av stambanan.Borgen skadades likaså då järnvägen lades över denna låga kulle på 1860-talet.Vidare har skattsökare grävt i den höga kullens västra sluttning.I övrigt är borgens form väl bevarad.Genom myntfynd vid undersökningen 1988 kunde borgen dateras till den period då den svenske kungen Magnus Eriksson var herre också över Skåne (1332-60). Borgen hade stormats och bränts och många armborstpilspetsar påträffades i brandlagret.Detta inträffade eventuellt vi Valdermar Attedags återerövring av Skåne år 1360.På den högsta kullen påträffades en kullerstensbelagd yta i söder och en timmerbyggnad norr därom.På den låga kullen låg troligen kök och verkstadslokaler.Den stora mängden tjärrännor i omgivningen kan tyda på att det var tjärprodukter man tog hand om såväl i ”skatteladan”som på borgen.Göinges hittills äldsta tjärränna som är från 1300-talet har påträffats i Loshult.Borgens ursprunglige byggherre och ägare är okänd,men sannolikt har borgen ersatt den tidigare ”skatteladan” och den kan ha ingått i kungens eller ärkebiskopen ägande.Nordväst om Loshult kyrka påträffades år 1861 den berömda Loshultskanonen då en arrendator grävde i utmarken.Kanonen är för övrigt en av världens äldsta den är gjuten i brons och bara 31 centimeter lång med en kaliber på 3 centimeter.Kanonen kan ha haft en anknytning till borgen och striderna på 1360-talet.

Translate »