Pestkyrkogård

Pesten tog kål på en tredjedel av Sveriges befolkning på 1350-talet. Mindre känt är att pesten återkom ett 20-tal gånger fram till 1700-talet och spreds genom loppor från smittade råttor. Denna pestkyrkogård är från en av de senare smittoperioderna.Pestkyrkogården utgörs av ett stenplockat runt område 19 meter i diameter. Omgivet av en stenvall, 1,5-2 meter bred och 0,3-0,6 meter hög av 0,1-0,5 meter stenar.Enligt 1974-års inventering skall Per Kullbergs far Teodor Kullberg föd 1874 utpekat platsen som pestkyrkogård.I cirkeln står ett träkors med en metallskylt.

Translate »