Sevärdheter/besöksmål Hässleholm

Lista Sevärdheter Hässleholm

Altarstenen

Altarstenen är ett snapphaneminne från Oderljunga.

Arkelstorp Gravfält

Arkelstorp i Stoby ligger ett av landskapets vackraste gravfält.

Backstugan Vinterhyttan

Vinterhyttan i Vetteryd är en gammal backstuga som blivit ett museum och minne över 1800-talets fattigvård.

Biblioteksruinen Hovdala

Ruinen av dett åttakantiga stenhus kallas för Ehrenborgska biblioteket.

Bjärnums Hembygdsmuseum

Samlingarna har sitt ursprung från 1860 då soldaten John Åkesson Peto vid nyodling av en åker vid sin gård i Slättaröd strax väster om Bjärnum,

Bröt-Anunds grav

Öster om Åraslöv är ”Bröt-Anunds grav” belägen, en långdös som egentligen inte har något med kungen att göra,

Gamla skolan och Fattighuset

Ett av Skånes äldsta bevarade kombinerade skol- och fattighus.

Grydebjär

Gravfältet består idag av sex skeppssättningar, en rektangulär stensättning och ungefär 150 resta stenar,

Hembygdsparken

Hembygdsparken i Hässleholm bildades 1930 genom att Hässleholms stad överlät ett parkområde öster om kyrkan ”Göingeparken”,

Hovdala slott

Slottet har en lång historia bakom sig och omnämns första gången 1130.

Häglinge gravfält

Gravfältet här var i bruk under den andra hälften av järnåldern, ca 500-900 e Kr.

Hälleberga Backe Fornborg

Fornborg från folkvandringstid belägen på krönet av Hälleberga Backe.

Hässleholms arbetslivsmuseum

Hässleholms Filfabrik är en del av Västra Göinge hembygdsförening.

Hässleholms Museum

Museet med anknytning till Brandkår, Hembygd, Militär och Teknik.

Hästveda Hembygdsgård

Den natursköna hembygdsparken i Hästveda är ett levande museum som sommartid även används som vandrarhem.

Mala stenar

Mala stenar är ett gravfält med sex skeppssättningar en rund stensättning och drygt 40 resta stenar.

Holegården

Gården kommer från Matteröd och hade N:r 4. Man vet inget säkert om gården före 1651 års jordebok.

Hässleholms Modelljärnvägsförening!

Föreningen bygger och visar en av Sveriges största modelljärnvägar.

Mölleröds slott

Mölleröds slott låg utmed landsvägen som förband Helsingborg och Kristianstad invid Finjasjöns strand.

Plastens hus i Perstorp

Perstorp är en ort men också ett starkt varumärke. Där görs ättika, plastprodukter och laminerat golv.

Pyssestenen

Har hällristningar i form av 25 skålgropar samt en avlång och en rännformig fördjupning.

Radiumkällan

Brunnsdrickning är en tradition i Tyringe sedan början av 1900-talet.

Röinge Tingsplats

Från 1637–1866 fanns Västra Göinges tings plats i Röinge.

Skeingeborg

Borgen byggdes som ett centrum i det dåvarande ärkebiskopslänet Björkeberga län troligen med ärkebiskop Absalon som byggherre.

Skolmuseet i Tyringe

Museet är inrymt på översta våningen i den äldsta skolbyggnaden utmed Malmövägen samt i tre f d skyddsrum i högstadiebyggnaden.

Snapphanegrottan vid Högaberg

Snapphanegrottan finns helt nära den plats där sockengränserna mellan Brönnestad, Ignaberga, Nävlinge och Vinslöv möts.

Stångabjär

Stångabjär är ett järnåldersgravfält bestående av en rund stensättning, tre skeppssättningar och 79 resta stenar från vikingatiden.

Sveriges äldsta boplats

Äldsta daterade bosättningen i det som nu är Sverige.

Sveriges äldsta tegelkyrka

Gumlösa Kyrka kom på en hedrande andra plats efter Göta Kanal i en tävling år 2000 som årtusendets byggnadsverk.

Svärjarehålorna i Tofta

Månghundraåriga och sägenomspunna. Ett antal fotspårsliknande hålor i vägkanten. Ingen växtlighet sägs slå rot i dem och antalet ska vara 12 eller 10 par.

Tykarpsgrottan

Tolv meter under jorden har böndernas drängar och pigor brutit kalksten under sekel. Med hammare,

Tyringe Industrimuseum

Tyringe Museum drivs helt ideellt och vill vara en naturlig samlingsplats och ett levande forum där utvecklingen i Tyringe under de senaste 100 åren skildras.

Vätteryds gravfält

Vätteryds gravfält eller Vetterydshed är ett gravfält från yngre järnåldern.

Västra Torups Hembygdsgård

Gamla gården i Lilla Tockarp har i lång tid tillhört kyrkan.

Translate »