Altarstenen

Altarstenen i Oderljunga

Altarstenen, ett snapphaneminne från Oderljunga.Cirka 4 km från Oderljunga kyrka och 2-300 meter söder om den s.k. ”Månstorpsvägen” ligger en kulle, som kallas Altarbacken och på kullens krön ligger ett flyttblock ”Altarstenen” som ett minne från snapphanettiden. Numera flankeras Altarstenen av stengärdesgårdar, som uppfördes någon gång på 1830-talet mellan fyra byars ägor som stöter samman i denna punkt. Dessa byar är Skäggestorp i öster, Oderljunga i norr, Harholma i väster och Kjellstorpi söder.Under sommaren 1677 måste folket i Oderljunga för snapphanarnas skull stänga sin kyrka men gudstjänsterna hölls då istället vid Altarstenen.Kyrkoherde Morthen Jörgenssen-Odder fick vid ett tillfälle utdela nattvarden till ett snapphaneband vid Altarstenen. Det berättas att de kom i två flockar till prästgården. Den ena flocken kom från Smörmyr i Örkelljunga socken över Warshult och Hagstad. Den andra från Dobbekull vid Röke sockengräns över Karsholm och Heljalt.Det var en söndagskväll nära midnatt. Prästens ben sammanbundes under hästens buk då han tvingades åtfölja snapphanarna till skogen. Prästens predikotext var Gal. 6:7 ”Faren icke vilse ty Gud låter inte gäcka sig” och han nämnde också, att ”ingen kan tjäna två herrar etc”, Matt. 6:7. Då nu dessa båda texter av ålder tillhöra den 15 söndagen efter Trefaldighet, är det troligt att nattvardsgången ägde rum just denna dag som inföll den 23 sept.1677, enligt Carl XI`s almanacksanteckningar. Efter nattvardsgångens slut hördes deras psalmsång ända fram till kyrkbyn.Källa:Albin Möller Heljalt.

Translate »