Gumlösa kyrka

Sveriges äldsta tegelkyrka

Gumlösa Kyrka kom på en hedrande andra plats efter Göta Kanal i en tävling år 2000 som årtusendets byggnadsverk.Gumlösa kyrka är en av kyrkobyggnad i Gumlösa. Den tillhör Vinslövs församling i Lunds stift. Gumlösa kyrka är en av Nordens äldsta tegelkyrkor och den äldsta exakt daterade tegelbyggnaden i Norden.Enligt ett gammalt dokument invigdes kyrkan den 26 oktober 1192 av ärkebiskop Absalon i Lund. Vid invigningen ska även Norges ärkebiskop Eirik Ivarsson och biskop Stenar från Växjö ha närvarat.Byggherre för kyrkan var Trugot Kettilsson som vid invigningen skänkte sin samling av helgonreliker till kyrkan. Reliksamlingen ska bland annat ha innehållit ett hårstrå från jungfru Maria och en bit från Kristi kors. Enligt en avskrift av en gammal inventarieförteckning ska det ha funnits så många som 96 olika reliker i kyrkans ägo.Kyrkan hade redan från början både valv och torn, vilket är ovanligt för så gamla kyrkor. Kyrkans placering, på en kulle med uppsikt över vadstället över Almaån, de högt sittande fönsterna och bombhålen vid dörrarna tyder på att kyrkan också byggdes som försvarsställning. Under senmedeltiden byggdes tornets överdel om och trappgavlarna byggdes.Exteriört ska kyrkan aldrig ha haft puts, utan det röda teglet har alltid varit synligt. Interiört togs putsen ner vid 1800-talets slut och det röda teglet framhävdes.1904 härjades kyrkan av en eldsvåda. Därvid blev nästan alla i kyrkan förvarade inventarier förstörda; intet återstod mer än murarna och de massiva valven. Sedermera har kyrkan restaurerats på ett pietetsfullt sätt efter Theodor Wåhlins ritningar. Då återfick kyrkan portaler och fönster i romansk stil.Dopfunten är i stort sett den enda inventarien som klarade branden, eftersom den är gjord av sandsten. Dopfunten är den enda som är signerad av Tove stenmästare. Dopfunten är lika gammal som kyrkan själv och man antar att den stod i kyrkan vid invigningen.Källa:Wikipedia.

Translate »