Arkelstorp Gravfält

Arkelstorp i Stoby ligger ett av landskapets vackraste gravfält. Det sträcker sig ca 100 m ut-efter en liten öst-västlig höjdrygg i barrskogsområdet innanför gårdarna i Arkelstorp. Avståndet till ängarna längs Almån är mindre än 1 km. Idag ligger fältet utefter en markväg, som i fältets östra del överkorsar fältet i en hålväg. Följer man denna väg åt båda håll kommer man snart nog till vattenhål. Gravfältet är 100 x 28 meter bestående av 16 fornlämningar. Dessa utgöres av 16 domarringar.Källa:Lunds universitet

Foto Rosandra Nilsson
Arkelstorp Gravfält Dokument
Lunds universitets Dokument
Pos: 56.199472, 13.848389

Booking.com
Translate »