Bröt-Anunds grav

Öster om Åraslöv är ”Bröt-Anunds grav” belägen, en långdös som egentligen inte har något med kungen att göra, utan är från yngre stenåldern, omkring 2000 år f. Kr.En gång i tiden gick Hanöbukten in ända till Åraslöv. Om man står på mittstenen i graven och tittar mot sydöst ska man enligt sägnen se ända till Åhus.Bröt-Anund Ynglingaätten var en svensk sagokung vars status som sagofigur eller historisk person är omtvistad. Om han har existerat bör han ha verkat under första hälften av 600-talet.[1] Enligt Snorre Sturlasson skall han ha härskat i Tiundaland.Den främsta källan rörande Bröt-Anund (eller ”Bryt-Önund” som han benämns häri) är Snorres Ynglingasagan. Snorre berättar där att Anund var son till kung Yngvar av Ynglingaätten som stupade i kamp med esterna. Efter honom blev Anund kung i Svitjod. Han skall ha hållit fred i Svitjod och blivit mycket rik. Han hämnades sin far i Estland och byggde sedan vidare i Svitjod. Han röjde land och byggde vägar och kallas därför Bröt-Anund (”väg-Anund”). Han hade en kungsgård i varje storbygd (”husby”), men hans eget land var det uppsvenska Tiundaland. Enligt Snorre var Anund en omtyckt kung och det skall ha varit ”god årsväxt” i landet under hans styre.Enligt Snorre skall kung Anund en höstkväll passerat ett ställe kallat Himmelshed (Himinheid) med trånga fjälldalar och höga berg på båda sidorna. Det regnade, och den snö som tidigare legat på bergstopparna rasade ner tillsammans med lera och sten varvid kungen och många av hans män dog. Enligt Historia Norwegiæ skall han istället ha dödats av sin halvbror Sigvard.Han efterträddes av sin son Ingjald Illråde, som blev den siste kungen av ätten. Dennes son Olof blev i sin tur sedermera tvungen att fly till Värmland, där han tog upp farfar Anunds idéer och blev skogsröjare och kallades därför Trätälja.Källa:Wikipedia

Translate »