Norra Mellby fattighus

Norra Mellby skola och fattighus

Ett av Skånes äldsta bevarade kombinerade skol- och fattighus.Det nya skol- och fattighuset i Norra Mellby stod klart 1816 och är ett av de äldsta bevarade i länet. Det hade från början endast av en våning. Husets ena halva var avsatt för sex personer av socknens fattiga och den andra för skolläraren. Ett av de två rummen, som läraren disponerade, skulle användas för undervisning men även som möteslokal för sockenstämman när så behövdes.Den övre våningen påbyggd under 1840-talet och var ett svar på skolstadgans krav om fullvärdiga skolhus i varje socken. Den inreddes med skolsal och lärarbostad, som fick egna ingångar från gårdssidan. Skolsalen fick en större förstuga på 1890-talet. Den är putsad och gulfärgad med brädklädda gavlar och tegeltäckt tak och visar upp tre olika byggnadsskick; bottenvåning i sten, ovanvåning i skiftesverk och förstuga i korsvirke.Källa:Länsstyrelsen Skåne

Translate »