Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Tyringe Skolmuseum

Skolmuseet i Tyringe

Museet är inrymt på översta våningen i den äldsta skolbyggnaden utmed Malmövägen samt i tre f d skyddsrum i högstadiebyggnaden. Målsättningen är att visa den kulturskatt som genom åren samlats när skolor och skolmateriel har utrangerats.Vid skolnedläggningar inom ”gamla” Tyringe kommun har intressant, äldre materiel samlats in till centralorten. Tillsammans med skolledare genom åren var vaktmästare Gösta Parnfelt (1920-2008) den sammanhållande kraften när det gällde att spara det gamla. Det är inredningar från klassrum, en stor mängd undervisningsmateriel: planscher, kartor samt olika illustrations- materiel som använts för att underlätta inlärningen.Inför folkskolans 150-årsjubileum beslöt en grupp intresserade att öppna ett skolmuseum. I gruppen ingick Gun Olofsson och Agneta Johnson båda lärare på Vedhyggeskolan, Sven-Ingvar Jönsson studierektor samt den självskrivne Gösta Parnfelt.Våren 1992 klippte Gösta högtidligt bandet vid dörren in till museilokalen. Gösta utsågs till museiintendent och var den som visade museet när så önskades.År 2004 startades en genomgripande renovering av skolan. Vid planeringen bestämdes att museilokalen skulle renoveras till gammal stil med podiet kvar,med panel på väggarna och matta så lik forna tiders som möjligt. De gamla  spegeldörrarna behölls och armaturer inköptes i gammalt utförande. Under tiden för renoveringen fick inventarierna flyttas men när den första etappen var klar för återinvigning kunde de flyttas tillbaka. Tyvärr fanns gruppen inte kvar och kunde ta tag i återställandet och det dröjde ända till januari 2012 innan arbetet med museet kunde gå igång igen. Återinvigning gjordes vid  Tyringedagarna i maj 2012 och bandet klipptes av tidigare rektor Göte Lundbladh, även han historiskt skolintresserad. Maj 2014 bildades föreningen Tyringe Skolmuseum. Skolan äger inventarierna men föreningen driver i ordningsställandet och marknadsföringen.Till ordförande valdes Sven-Ingvar Jönsson,kassör Dan Bramer, sekreterare Bo Johansson samt ledamot Jörgen Garp. Föreningen fick sitt första bidrag via Hässleholm 100 år för genomförande av firandet av skolbyggnadens 100-årsdag. Hösten 2014 tilldelades föreningen 10 000 kronor i bidrag från Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse för inventering och marknadsföring.Källa:tyringe.nu

Translate »