Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Hembygdsparken

Hembygdsparken i Hässleholm bildades 1930 genom att Hässleholms stad överlät ett parkområde öster om kyrkan ”Göingeparken”, tillsammans med från Västra Göinge härads sparbank inköpt mark att kostnadsfritt disponeras av hembygdsföreningen.Efter hand flyttades olika byggnader till parken. Några exempel på historiska företeelser, bl a gravar och en väg, byggdes också efter hand i parken. 1931 hade museibyggnaden flyttats från Stadsparken till Hembygdsparken och öppnades efter om- och tillbyggnad för besökare.De byggnader som senast flyttades till Hembygdsparken är Kaffestugan och Skräddarehuset som kom till parken 1991.I parken finns nu 12 byggnader som ägs av hembygdsföreningen. Föreningen sköter även scenen som ägs av Hässleholm kommun. Kommunen sköter parkunderhållet och har också anlagt lekplatser inom parken.Källa:Västra Göinge hembygdsförening

Translate »