Stångabjär

Stångabjär är ett järnåldersgravfält bestående av en rund stensättning, tre skeppssättningar och 79 resta stenar från vikingatiden.År 1026 lär enligt legenden ett stort vikingaslag ha stått vid Steinabjär mellan danske kungen Knut den store och Anund Jacobs ihop med Norges Olof Haraldsson.

Translate »