Holegården

Holegården kommer från Matteröd och hade N:r 4. Man vet inget säkert om gården före 1651 års jordebok. Den sista arrendatorn på Matteröd N:r 4 hette Herman Hansson och var kyrkvärd. Han dog 1958.I Hålegården hölls en tid söndagskola av ”Bo’s Nilla”. Nilla var uppskattad av många äldre personer för sin barmhärtiga engagemang mot ensamma ”stackare” tills hon avled i lungsot 1874 endast 40 år gammal.

Vannarödsstugan

Stugan låg ursprungligen vid Vannaröds gamla korsväg. Inklämt mellan Vannarödsgårdens bonigshus och ett annat litet hus.När Vannaröds slott såldes 1932 flyttades stugan in i slottsparken. År 1987 flyttades stugan åter igen, men nu av hembygdsföreningen till Hålegården i norra Mellby.

Translate »