Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Grydebjär

Gravfältet består idag av sex skeppssättningar, en rektangulär stensättning och ungefär 150 resta stenar, många stenar är kullfallna och i flera skeppssättningar saknas stenar. Tidigare har det funnits resta stenar även på åkern i väster, men de togs bort i början på 1900-talet.Genom gravfältets norra del går ett par mycket kraftiga hålvägar, de största i Skåne. Hålvägar är vägar eller stigar där trampande fötter, hovar och klövar slitit igenom vegetationstäcket och där sedan rinnande vatten bidragit till att vägen eroderat eller grävt sig ner i marken. Hålvägar kan vara från några decimeter till flera meter djupa, som här. De bildas särskilt där marken sluttar.Gravfältet vänder sig ut mot ådalen och mot den mark som då var odlad. Under järnåldern var boskapsskötseln mer betydelsefull än spannmålsodlingen. Jakt, fiske och insamling av vegetabilier var viktiga komplement. Längs Rökeåns dalgång har det funnits goda förutsättningar för lantbruk, kanske har befolkningen bott i en by, kanske på ensamliggande gårdar i omgivningen.Gravfältet har varit i bruk under senare delen av järnåldern, ca 600-900 e Kr. Gravarna är troligen brandgravar. Den döde kremerades och fick med sig smycken, några vardagsföremål och mat. Betydelsefulla män och kvinnor kunde få en påkostad begravning med många gravgåvor. Barngravar är relativt sällsynta på gravfälten, var begravdes de? Vem eller vilka begravdes högst upp med utsikt över resten av gravfältet?Källa:Länsstyrelsen Skåne

Translate »