Äldsta boplats

Sveriges äldsta boplats

Äldsta daterade bosättningen i det som nu är Sverige.De första människorna som kom till det som nu är vårt land efter den senaste nedisningen var jägare som levde mer eller mindre i kanten av den smältande inlandsisen. Den äldsta daterade fyndet av mänsklig aktivitet i Sverige är en lämning av ett jägarfolk som under en tid bodde på Finjasjöns strand vid Mölleröd. Det kan vara så länge som för 13-14.000 år sedan under den s k Hamburgerkulturen.Finjasjön gick före sjösänkningarna på 1800-talet längre upp och här fanns smala passager mot sjön där bl a ren och älg kunde fångas. Kanske fångade man större fåglar också och fiskade i sjön.På boplatsen har man hittat så kallade zinken, ett slags borr av flinta, som är typiska för den här perioden. Från senare perioder har man hittat mycket fynd, bl a pilspetsar från allerötid, även detta tidig stenålder. Andra fynd bl a järnslagg pekar på att det senare bott människor här under flera tusen år.Källa:Västra Göinge hembygdsförening.

Translate »