Hälleberga Backe

Hälleberga Backe Fornborg

Fornborg från folkvandringstid belägen på krönet av Hälleberga Backe.Borgen är 330 x 200 meter stor och belägen på en bergs- och moränhöjd, 40-55 meter över havet, och begränsas av branta slänter och stup samt stenvallar.I norr finns en cirka 140 meter lång terrassmur, 3-5 meter bred och 0.3-0.5 meter hög, som i öster övergår i en cirka 60 meter lång stenröjd terrass. Här löper även en annan terrassmur, 55 meter lång terrassmur, 2-3 meter bred och 0.2-0.3 meter hög. Den södra muren är cirka 95 meter lång, 3-5 meter bred och 0.3-0.5 meter hög. Slutligen finns en mur i sydväst, som är 50 meter lång, 2-4 meter bred och 0.3 meter hög.Det finns två ingångar till borgen, en i norr och en i söder. På borgplatån finns ett delvis konstgjort kärr, cirka 45 x 10 meter stort och 1.5 meter djupt. Borgen har daterats till 440-780 e.Kr.Diagonalt över backen från parkeringen står Stojes ek invid bergväggen ovan gruvhålet finns en inskription ca 1 m i diameter från Thomasine Gyllenkroks föräldrar.

Minnesinskrift till minne av giftermålet mellan Thomasine Stierncrona & Fredrik Gyllenkrook den 6 juli år 1842.

Gruvhål vid trollasten

Stojes ek

Translate »