Greater Copenhagen

Vad är Greater Copenhagen?

Greater Copenhagen är en samarbetsorganisation för tillväxt och utveckling i Nordens största metropolregion med 4,4 miljoner invånare i Sydsverige och Östdanmark.I Greater Copenhagen ingår 46 öst-danska och 33 skånska kommuner,6 hallänska kommuner liksom de fyra regionerna Region Sjælland, Region Hovedstaden och Region Halland samt Region Skåne.(Blekinge väntar på medlemskap).Det gemensamma varumärket ger företag, utbildningsinstitutioner, kommuner och regioner större genomslagskraft. Det gör det enklare att profilera metropolen, så fler internationella investerare, företag, studerande, besökare och turister väljer Greater Copenhagen istället för andra nordeuropeiska metropoler.

Placering av Visit Skåneland AB webbsidor när någon söker efter Greater Copenhagen respektive område.

Greater Copenhagen

Greater Copenhagen Blekinge

Greater Copenhagen Halland

Greater Copenhagen Skåne

Translate »