Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Månstorps gavlar

Månstorp är en urgammal sätesgård, Mogenstrup, vars förste kände ägare tillhörde den danska släkten Hack. Senare tillhörde den släkten Bille, bland annat rikshovmästaren Eske Bille, som 1540-1547 byggde Månstorp med all den tidens lyx. Från danska kronan övergick det som bornholmskt vederlagsgods till den svenska kronan. Slottet förlänades till Skånes generalguvernör, riksamiral Gustav Otto Stenbock, men blev därefter bland annat översteboställe. Under skånska kriget (1675-1679) hade slottet svensk besättning och förstördes av danskarna 1678. Den blev sen aldrig återuppbyggd, utan förföll alltmer och nu återstår endast en ruin. Ruinen frilades och konserverades 1928-1936.Källa:Wikipedia

Translate »