Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Järnvägens Museum

Järnvägens Museum Ängelholm är ett kommunal ägt museum, som visar hur Sveriges järnvägar byggdes och hur bantekniken har utvecklats fram till idag.Lokalerna ligger i ett om- och tillbyggt lokstall från 1898 med en utställningsytan på cirka 2 000 kvadratmeter. Här finns rallare, järnvägssignaler, dressiner, ställverk, banvakter, ånglok, vagnar, en stor modelljärnväg och mycket mycket annat.Museet har tidigare gått under namnen Banmuseet och Sveriges järnvägsmuseum Ängelholm. Det ägdes tidigare av Trafikverket, men övergick den 1 januari 2012 till Ängelholms kommuns ägo och museet bytte till nuvarande namn under våren 2012.Källa:Wikipedia

Translate »