Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Kärnan

Kärnan är ett torn som är den enda kvarstående byggnaden av det medeltida Helsingborgs slott.Dendrokronologisk datering har visat att Kärnan byggdes på 1310-talet, då Erik Menved var kung i Danmark. Tornet är 35 meter högt (den sammanbyggda trappturellen – trapptornet – är 38,5 meter högt) och ligger i sin tur på landborgen.Byggnaden var ursprungligen ett befäst bostadstorn med 8 våningar som förbands med varandra genom en spiraltrappa. I de nedtill 4,5 meter tjocka murarna finns i varje våning inbyggda tornkamrar som är försedda med smala skottgluggar. Tornet har varit omgivet av en ringmur. Under åren har Kärnan genomgått flera ombyggnader och restaureringar för att anpassa sig till olika tiders behov. Den har fungerat som en borg, en kunglig residens, ett fängelse och även som en militär kasern under olika perioder. Idag är Kärnan öppen för allmänheten och fungerar som ett museum och turistattraktion. Besökare kan klättra upp i tornet och njuta av panoramautsikten över Helsingborg och Öresund. Inne i byggnaden finns utställningar som berättar om Kärnans historia och stadens försvarshistoria.

Translate »