Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Bolmers högar

Bolmers högar består av två stora gravhögar på Söderslätt från äldre bronsåldern (ca 1300 f.Kr.) belägna i Mellan-Grevie i Skåne. De ligger på en av de högsta punkterna mellan Vellinge och Östra Grevie och är 26 respektive 25 meter i diameter och 4,5 respektive 4 meter höga.De två gravarna bildar det nordligaste partiet av ett omfattande fornlämningsområde, Steglarps gravfält, vilket omfattar tolv gravhögar från bronsåldern. Övriga högar är något mindre, omkring 15-20 meter i diameter, och ligger i Fuglie socken (Trelleborgs kommun). Steglarpsgravfältet är ett av Nordens absolut största bevarade högkomplex från bronsåldern. Då högarna ligger mycket tätt ges här en säregen miljöbild av den nordiska forntiden. En urgammal markväg går fortfarande genom hela området.Från högarna kan man se 20 kyrktorn.Källa:Wikipedia

Translate »