Sevärdheter/besöksmål Höör-Hörby

Lista Sevärdheter Höör-Hörby

Vulkanen Allarps bjär

I Hallaröd höjer sig Allarps bjär över omgivningen. Allarps bjär är en av flera mellanskånska basaltkupper rester av forna vulkaner.

Bosjöklosters mölla

Möllan är en stubbamölla, där hela kvarnhuset vreds för att fånga vinden.

Ekeröds Gravfält

Gravfältet i Ekeröd består av runda stensättningar, domarringar och resta stenar.

Gunnarps tegelugn

Gunnarps Tegelbruk från 1850 drevs ursprungligen som ett mindre gårdsbruk tillhörande Gunnarpsgården.

Kafé Kagan

Kafé Kagan tar dig 100 år tillbaka i tiden. Du får alltid nymalet & nybryggt Sultankaffe och hembakade kakor.

Arnolds Kannibalmuseum

Arnolds Kannibalmuseum är ett museum utanför Önneköp i Skåne som drivs av äventyraren Arnold Wernersson.

Karl XI-stenarna

I Östra Sallerup finns det dansk-svenska nationalmomumentet Carl XI:s stenar.Den ligger i prästgårdsparken i Östra Sallerup utanför Hörby.

Kyrkoruin Svensköp

Den första kyrkan på denna plats var troligen en stavkyrka uppförd på 1100-talet.

Lanthandelsmuseet i Önneköp

Önneköps gamla lanthandel som fortfarande ser ut som det gjorde i början av 1900-talet.

Mörkrets gravfält

Gravfältet är från järnåldern och består av åtta runda stensättningar, en kvadratisk stensättning, en treudd, tio domarringar samt femton resta stenar och klumpstenar.

Grykull

Nunnäs gravfält även kallat Grykull i Fulltofta socken i Hörby kommun i mellersta Skåne är ett stort gravfält från järnåldern.

Ola Ols bygdemuseum

Bygdemuseet är värt ett besök. Mycket av det som finns här kommer från bygden.

Osarps Mölla

Frosta härads märkligaste kulturminnen är en av stora stenblock uppförd akvedukt,

Radiomuseet Hörby

1937 anlades en rundradiostation norr om Östra Sallerup. En del av 1900talets spjutspetsteknologi flyttade ut på landet.

Sankta Magnhilds källa

Sankta Magnhild av Fulltofta, död före 1228, är ett av Skånes tre kvinnliga helgon,

St Olofs källan i Hallaröd

Olav II Haraldsson eller Olov den Helige (ca 995-1030) var den norske konung som försökte ena riket mot fylkenas stormän samt kristna Norge.

Världens största djurpark med nordiska djur

Skånes Djurpark är en djurpark en bit utanför Höör i mitten av Skåne.

Snapphane Gravstenen

Gravsten liggande i marken ca 1,5 meter lång och 1 meter bred.

Kvarnstensbrotten

I Stenskogen har sandsten brutits i tusen år. Både Höörs kyrka och Lunds domkyrka är uppförda av sandsten härifrån.

Krigsminnesmärke Bombplanet 1944

30 augusti 1944 klockan 00.20 havererade ett engelskt Avro Lancaster i Svensköp. Planet hade kommit ur kurs.

Söderto fästning

Fästningen vars syfte var att kunna motstå bombningar.

Trollakistan

Trollakistan är anlagd under den yngre stenåldern eller neolistiska tiden cirka 4200-1800 f kr.

Västerstad Kyrkoruin

Västerstads gamla kyrka uppfördes på 1100- eller 1200-talet. Den är numera ruin och ligger invid Västerstads herrgård,

Yangtorp Sanctuary

Hälsocentret och konferensanläggningen Yangtorp har en spännande historia. Grundaren Marcus Bongart köpte Jönstorps före detta skola 1998.

Skånes mittpunkt

Skånes mittpunkt har enligt gammal hävd sagt utgöra platsen vid den gamla stubbamöllan nära Bosjökloster invid Ringsjön.

Fogdarps pumphus

Fogdarps pumphus byggdes 1896 och står intill Ringsjön. Eslöv-Hörby järnväg invigdes 27 maj 1897 och togs i trafik 1 juni samma år.

Tjörnarps gamla kyrkoruin

Tjörnarps gamla kyrka uppfördes av tuktad gråsten under 1100-talets andra hälft med långhus, kor och absid. Något senare tillfogades ett brett västtorn.

Minnenas Museum

Ett museum fyllt av fordon och prylar från svunna tider ur Margit och Bertil Lindahls samlingar.

Translate »