Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Radiomuseum

Radiomuseet Hörby

1937 anlades en rundradiostation norr om Östra Sallerup. En del av 1900talets spjutspetsteknologi flyttade ut på landet. Den trådlösa telegrafin (det vill säga radion) utvecklades till praktisk användbarhet vid sekelskiftet 1900. I Sverige var det främst förbindelser till sjöfarten som förverkligades med radions hjälp. Världens första rundradiosändning ägde rum 1920 i USA. I Sverige inleddes regelbundna rundradiosändningar 1925 av AB Radiotjänst. I samband därmed beslöts att en rundradiosändare skulle byggas vid Karlsfält söder om Hörby. Karlsfältstationen var i drift 1928-37, då den ersattes av nuvarande mellanvågssändare vid Östra Sallerup.Anläggningen i Östra Sallerup utvidgades med en kortvågsstation för sändningar till utlandet 1952. Samtidigt utökades markarealen, för att få plats med den omfattande antennanläggningen, från 18 hektar till 160 hektar.Den ljusputsade, funkisinspirerade stationsbyggnaden från 1937 kompletterades med en ny byggnad för kortvågssändningarna och ett antennomkopplingstorn. Det stora området med alla dess antenner domineras visuellt av den 323 meter höga FM/TV-masten, som är synlig från en stor del av Skåne. Sedan dess har AM sändarna kompletterats med FM och TV. Och idag finns det 3 stycken 500 kW KV-sändare i Hörby.Den 600 kW MV-sändare som står i Sölvesborg lyder dessutom under Hörby. Båda de skånska lokalradiostationer, Radio Kristianstad och Radio Malmöhus har sändare i Hörby. Nästa steg i utvecklingen är att utveckla AM-tekniken med digitala sändare som mitt i ett vanligt program kan sända information via fasmodulering. Detta används bl.a. för att sända väderprognoser till Englandsfärjorna. Inom Eureka bedrivs ett projekt Nadib för att standardisera detta. Textsändning till speciella displayer och P1sändning på samma frekvens över hela landet blir konsekvenser.

Translate »