Osarps Mölla

Frosta härads märkligaste kulturminnen är en av stora stenblock uppförd akvedukt,vars forsande vatten under många år var kraftkälla till en mjölkvarn som flitigt anlitades av traktens bönder.Den som stod för verket var lantbrukaren Ola Andersson i Osarp,som på sin gård även hade en damm med tillflöde,en bäck som rinner upp i trakten av Frostavallen.Vid dammen fanns en liten kvarn och en ramsåg;som drevs av två stora skovelhjul.I början på 1890-talet föreslog möllebyggaren Sven Persson i Höör att Ola Andersson skulle uppföra en mjölkvarn på fäladen vid Kärrarp.Tanken var att genom utnyttjande av den uppdämda dammen vid ramsågen anlägga en kvarnränna inklusive en akvedukt som skulle leda vattnet till den föreslagna möllan.Fallhöjden beräknades till sex meter och det skulle vara fullt tillräckligt för att driva ett stort överfallshjul.En överenskommelse träffades och man satte igång att förverkliga planerna.Sista delen av de cirka trehundra meter långa vattenleden blev en mäktig akvedukt med en längd av ca sjuttio meter och på sina ställen med en höjd av fyra meter över terängen.Kvarnrännan och den nya möllan stod klar i mitten på 1890-talet.Den stora vattenhjulet med en diameter på sex meter drev kvarnen för fodervara och bakmjöl.Anläggningen blev flitigt anlitad och malde till bönderna i byarna runtomkring som Lillasäte,Maglasäte,Nyrup mfl.Källa:Henry Holm

Translate »