Ekeröds Gravfält

Gravfältet i Ekeröd består av runda stensättningar, domarringar och resta stenar. Några klumpstenar kan, liksom de resta stenarna, markera gravar eller ha ingått i stensättningar eller domarringar. Gravfältet har troligen anlagts under den yngre järnåldern, cirka 400-1000 e Kr.Gravfältet undersöktes på 1930-talet.I en av stensättningarna fann man ett järnsvärd.Källa: Länsstyrelsen i Skåne

Translate »