Skånes mittpunkt

Skånes mittpunkt har enligt gammal hävd sagt utgöra platsen vid den gamla stubbamöllan nära Bosjökloster invid Ringsjön. Olika typer av beräkningar ger dock olika resultat. Carl-Erik Gustafsson gjorde före 2002 en beräkning enligt triangelmetoden vilket gav ett resultat ca 12 km norr om den traditionella mölleplatsen, i Norra Rörums församling 470 meter in från gränsen mot Tjörnarps församling. Triangelmetoden utgår från linjerna som skapas mellan landskapets sydligaste respektive nordligaste punkt samt västligaste och östligaste punkter. Då erhålles skärningspunkt 1. Därefter tas mittpunkten på de två linjerna och nya linjer skapas i rät vinkel genom dessa två mittpunkter. De nya linjerna dras ut mot landskapets gränser och deras på detta sätt uppkomna mittpunkter anges, punkt 2 och 3. De tre punkterna sammanbindes och en triangel bildas i vars mitt landskapets mitt finns.Konstverket Mittelen har uppförts av konstnären Lars Ekholm. Mittelen består av tre delar: möllestenen, själva skulpturkroppen och solen, som är centrum i vårt solsystem. Möllestenen som är av Höörsandsten, ca 250 miljoner år gammal, är central för Höörsbygden. Den är något äldre än den Höörsandsten, som användes vid de stora kyrkobyggena, bland annat Lunds domkyrka, under 1100-talet. Skulpturkroppen av cortenstål är en metamorfos av kvarnstenen, som tänjs åt olika håll. Solen penetrerar portalen eller triumfbågen den 4 oktober kl. 13.00 och visar med sin ljusstråle var Skånes tyngdpunkt finns i Skånes Mitt.Källa:Wikipedia

Translate »