Västerstad Kyrkoruin

Västerstads gamla kyrka uppfördes på 1100- eller 1200-talet. Den är numera ruin och ligger invid Västerstads herrgård, omgiven av den gamla kyrkogården. När den nya kyrkan tagits i bruk fick den gamla kyrkan förfalla. Kyrkoruinen används till friluftsgudstjänster och har restaurerats 1934 samt 1951–1952.Ödekyrkogården är ca 70 x 50 meter begränsas av en stenmur ca 1.3 meter hög. Ett 30-tal gravstenar kvarstår varav den äldsta läsbara har inskriptionen: IHS MHD 1645. I prästgårdens bredvid kyrkoruinen sydvästra hörn är en kvarts sektion av en rund förhöjning ursprungligen 10 meter i diameter och 1 meter hög. En stenmur 0.5-0.8 meter hög avgränsar lämningen. Invid lämningen är en halvcirkelformad förhöjning ursprungligen 6 meter i diameter och 0.4 meter hög. Enligt uppgifter skall snapphanar som förråddes av prästen och dödades av svenskar ha blivit begravda där i prästgårdens så kallade kumminhage. Inskrift på minnesstenen. Minnesmärket skall påminna oss om vår skånska historia och hedra de friskyttar som på kvällen den 8 oktober 1678 omringades och dödades vid prästgården av en svensk ryttartrupp.

Minnessten 8 oktober 1678 omringades friskyttar vid prästgården förrådda av prästen Hans Nielsen Holmby och dödades av en svensk ryttartrupp.

Translate »