Mörkrets gravfält

Mörkrets gravfält är från järnåldern och består av åtta runda stensättningar, en kvadratisk stensättning, en treudd, tio domarringar samt femton resta stenar och klumpstenar. Treudden har tolv meter sida, har en grop i mitten och är belägen i gravfältets östra del. Domarringarna är mellan fem och tolv meter i diameter, består av fem till tolv stenar och är främst koncentrerade till gravfältets västra del. Den största stensättningen är 12 meter i diameter och högliknande samt är belägen i gravfältets bortersta hörn i ostnordost. Den kvadratiska stensättningen är 12 meter i sida och knappt en halvmeter hög.Flera av gravarna är otydliga. Gravfältet är anlagt i ett dominerande läge på ett åskrön  idag omgivet av tät granskog.Cirka 100 meter norr om Mörkrets gravfält på samma sida om Skåneleden finns ytterligare ett gravfält med fem stensättningar.Källa: Wikipedia

Translate »