Kyrkoruin Svensköp

Den första kyrkan på denna plats var troligen en stavkyrka uppförd på 1100-talet. Den ersattes av en stenkyrkan uppförd i fyra etapper. Första delen, nuvarande koret, tillkom på 1200-1300-talet. Andra delen, främre delen av långhuset, tillkom på 1400-talet. Tredje delen, vapenhuset och klockstapeln, tillkom senare på 1400-talet. Sista etappen var den tillbyggnad av långhuset som skedde 1770, då också kyrkklockan, mariaklockan gjuten år 1631, flyttades till ett trätorn på västra muren.Kyrkan var nu 32 3/4 alnar lång. Östra delen var 6 1/2 alnar bred och 5 alnar 3 tum hög. Mellersta delen var 9 alnar bred och 7 alnar hög. Västra delen var 8 1/2 alnar hög. Mellersta och västra delen hade 1 3/4 alnar och östra delen 1 1/2 alnar tjocka murar. Det fanns 6 fönster, 1 1/2 alnar breda och 2 alnar 6 tum höga. Taket var från början ekespån, men senare dels av spån, dels av tegel och dels av järnplåt. Utvändigt var kyrkan rappad och vitmålad. Sakristia fanns inte. Predikstolen stod vid södra långsidan. Altaret var uppfört av gråsten och på framsidan klätt med tegel. Altarets längd var 125,5 cm och bredd 110 cm.Före den sista tillbyggnaden fanns 22 bänkar förutom skriftebänken och klockarestolen och på läktaren vid västra sidan sex bänkar. Sittplatser fanns alltså för 112 personer. Efter tillbyggnaden 1770 fanns 37 stolrum med sittplatser för 146 personer och på läktaren över kvinnosidan 11 fasta bänkar och sittplatser för 45 personer. Sittplatser fanns alltså nu för 191 personer.På 1850-talet var kyrkan i så brstfälligt skick att reparation ej kunde komma ifråga. 1861 invigdes den nya kyrkan i Kilhult. Den gamla kyrkan fick förfalla. Kyrkoruinen restaurerades 1951.Den äldsta gravstenen är från 1638 och minner om Jon Jensön och Tröls Lafresön i Elmhult. Vid kyrkoporten finns en gravsten över Påhl Svensson och hans hustru Svenborg Torkelsdotter i Bylycke. Begravda här 1 Maj 1710. Vid kyrkogårdens norra sida planterade Anders Eriksson i Högestad 1827 2 st granar varom en minnessten vittnar.Källa:infoskylten

Translate »