Södertos fästning

Söderto fästning vars syfte var att kunna motstå bombningar. Det är mer än tveksamt om byggnaden skulle kunna uppfylla sin uppgift. Den nu döde konstruktören Karl-Göran Olsson var en äldre bonde från trakten som förstärkte sitt hus med armerad betong. Huset hade tjockast murar till öster eftersom han var rädd för Ryssen.Källa:Wikipedia

Foto Rosandra Nilsson
Södertos Fästning Information
Södertos Fästning Facebook
Pos: 55.814806, 13.605972

Booking.com
Translate »