Södertos fästning

Söderto fästning vars syfte var att kunna motstå bombningar. Det är mer än tveksamt om byggnaden skulle kunna uppfylla sin uppgift. Den nu döde konstruktören Karl-Göran Olsson var en äldre bonde från trakten som förstärkte sitt hus med armerad betong. Huset hade tjockast murar till öster eftersom han var rädd för Ryssen.Källa:Wikipedia

Translate »