Pumphuset i Fogdarp

Fogdarps pumphus byggdes 1896 och står intill Ringsjön. Eslöv-Hörby järnväg invigdes 27 maj 1897 och togs i trafik 1 juni samma år. Vatten togs från sjön och pumpades upp i tornet och sedan tankades det över till ångloken som trafikerade Eslöv – Hörby järnväg. 1961 gick man över till diesellok vilka senare ersattes av rälsbuss. 1967 lades trafiken ner helt och banan revs upp. Pumphuset stod och förföll fram till 2004 då Frosta Härads Hembygdsförening påbörjade en restaurering. 2006 stod det klart för återinvigning. Pumphuset ägs av Höörs kommun men underhålles, vårdas och sköts av Frosta Härads Hembygdsförening.Källa:Wikipedia

Translate »