Sevärdheter/besöksmål Vellinge

Lista Sevärdheter Vellinge

Bolmers högar

Bolmers högar består av två stora gravhögar på Söderslätt från äldre bronsåldern (ca 1300 f.Kr.) belägna i Mellan-Grevie i Skåne.

Bärnstensmuseet

Bärnstensmuseet i Kämpinge. Utställningar om bärnsten, strandfynd, arkeologiska fynd.

Danska kyrkan

Ruinresterna i kullarna vid tångvallen på Falsterbo golfbana vid danska kyrkosträtet undersöktes på 1880-talet av Georg J:son Karlin.

Eskilstorpsdösen

Ute vid kusten, endast några stenkast från Öresund, ligger en s.k. stendös från ca 4.000 f.Kr.

Eskilstorps Ringen

Eskilstorps ringen trolig anläggning från vikingatid – tidig medeltid. Kan ha varit en vallgrav som omgett en kulle på vilket ett vakttorn av trä stått.

Falsterbohus borgruin

1311 nämns Falsterbohus för första gången i bevarade historiska källor i samband med att den ursprungliga borgen förstördes i en attack från hanseatiska styrkor riktade mot den danske kungen Erik Menved.

Falsterbo Fyr

Falsterbo fyr byggd efter ritningar av arkitekt var Olof Tempelman togs i bruk den 20 september 1796.

Falsterbo Museum

Från Hansatid till Nutid – visar Skanör och Falsterbos lokalhistoria.

Galgplatsen på Skanörs Ljung år 1590

Sommaren 1970 hittades på Ljungen en rund platå, cirka 14 meter i diameter.

 

Höllviken Skulpturpark

Falsterbonäsets Open Air Museum består av sex stora bronsskulpturer på socklar av skånsk granit.

Klockaredösen

Klockaredösen en stenkammargrav från yngre stenåldern.

Kolabacken

Kolabacken är nordens äldsta fyrplats från 1222.Här upprättade dominikanermunkar med skriftligt tillstånd av danske kungen Valdemar Sejr en fyrbåk,

 

Kungshögen

Kungshögen utgrävningar 1890 fann man ett keramikgravkärl som med sin målade dekor avbildar ett hus.

Kämpinge kyrkplats

Kämpinge kyrka byggdes på 1400-talet, då byn tack vare sillafisket fått de ekonomiska resurser som krävdes.

Kämpinge vall

Kämpinge vall sträcker sig från Östersjön åt nordost mot Kämpinge by och är cirka 600 meter lång.

Lundbergagården

Den kringbyggda Andreas Lundbergagården är en av de få gårdar som undgick de stora bränder som drabbade Falsterbo vid förra sekelskiftet.

Månstorps gavlar

Månstorp är en urgammal sätesgård, Mogenstrup, vars förste kände ägare tillhörde den danska släkten Hack.

Naturum

Naturum Falsterbo öppnar den 6 februari 2016 och förmedlar spännande kunskaper om den fascinerande naturmiljön kring Falsterbo Strandbad och dess omgivningar.

Skanörs borgruin

Skanörs borg var en borg som låg i medeltida Skanör. Dagens ruiner som ligger norr om Skanörs kyrka, består av en ruinkulle och vallgravar.

 

Stubbamölla

Skanörs stubbkvarn  är en av de äldsta bevarade väderkvarnarna i Skåne och står ännu på sin ursprungliga plats invid Hamnvägen.

Vikingareservat

Fotevikens Museum, som skapades 1995, är en offentlig institution tillika ett kommunalt museum i Vellinge Kommun.

Collins Sten

De tallar och granar som är en stor del av skogen har planterats av kyrkoherden Carl Jakob Collin som var kyrkoherde i Räng och St Hammar och kom till bygden 1871.

Bibliska trädgården

Bibliska trädgården är belägen på Stora Hammars kyrkogård öster om kyrkan.Här kan du meditera över livets förgänglighet,

Bröddarps Mölla

Kvarnen är en stubbamölla som byggdes 1840 av kvarnägaren Jon Andersson. Kvarnens ursprungliga inredning är fullständigt bevarad.

Stora Hammars mölla

Stora Hammars mölla är byggd år 1868 av Per Jönsson, möllan är en så kallad holländare,

Måkläppen

Reservatet Måkläppen omfattar såväl ön som de omgivande grunda vattnen.

Translate »