Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Lundbergagården

Andreas Lundbergagården i Falsterbo

Den kringbyggda Andreas Lundbergagården är en av de få gårdar som undgick de stora bränder som drabbade Falsterbo vid förra sekelskiftet. Den ger en god bild av hur gårdarna i Falsterbo kunde se ut förr i tiden. De vitputsade längorna i korsvirke följer en sydskånsk byggnadstradition med lersten eller så kallad lerklining i facken och tjärad timra. Det sägs att timmerdelarna ibland hämtades från skepp som hade strandat utmed kusten. Taken visar med sin svarta papptäckning på ett takmaterial som började bli vanligt under slutet av 1800-talet i bebyggelsen vid kusten. Tidigare hade de en traditionell stråtäckning.Källa:Länsstyrelsen Skåne.

Translate »