Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Klockaredösen

Klockaredösen en stenkammargrav från yngre stenåldern. Består av ett stort takblock, ett gavelblock tre sidblock. Takblocket har skålgropar.

Translate »