Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Kämpinge vall

Kämpinge vall sträcker sig från Östersjön åt nordost mot Kämpinge by och är cirka 600 meter lång. Den är mellan 15 och 40 meter bred och 1-2 meter hög. Vallens sida mot nordväst har en brant lutning medan den är mer utplanad mot sydost. Parallellt med nordvästsidan löper en numera torrlagd grav, vilken enligt uppgift varit vattenfylld fram till modern tid. På en sträcka av 250 meter från havet förefaller den ha en svag böjning. Därefter löper den rakt åt nordost och lär ursprungligen ha fortsatt vidare upp genom Kämpinge by.Källa:Vellinge.se

Translate »