Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Kämpinge kyrkplats

Kämpinge kyrka byggdes på 1400-talet, då byn tack vare sillafisket fått de ekonomiska resurser som krävdes. Då byn blev allt fattigare då sillfisket avtog förföll kyrkan, och blev begraven i flygsand. Kyrkan hade vid denna tid inte längre någon präst. Den siste hette Hans Nielson, var från Maglarp, och ska ständigt ha beklagat sig över Kämpingebornas kyrkliga ointresse. Danske kungen Kristian IV beslutade 5 november 1632 att kyrkan skulle rivas och när detta skett uppgick församlingen/socknen i Rängs församling/socken.Källa:Wikipedia

Translate »