Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Eskilstorpsdösen

Ute vid kusten, endast några stenkast från Öresund, ligger en s.k. stendös från ca 4.000 f.Kr. En dös är en gravkammare av stora, upprättstående stenar som täcks av ett stort takblock. Stenarna har en gång varit inbyggda i en uppkastad jordkulle men denna är i dag borta. Bruzelius skriver om Eskilstorpsdösen ca 1870:”På strandmarken till ryttmästarebostället i Eskilstorp är en ganska ansenlig stendyss belägen ej särdeles långt från havet. Ännu i mannaminne var den försedd med omgivningsstenar, men dessa förstördes av en av prästbönderna till vars hemman den på den tiden hörde. Numera återstår, som teckningen utvisar, endast själva kistan med dess överliggare.Källa:Handelsplatshöllviken

Translate »